Venezia by PVII

Rettferdighet

Rettferdigheten viser seg blant annet i måten Broktak utføres på. Siden Vikingesamfunnene ofte var små, måtte man ut utvikle en kampform som tillot at alle kunne være med og samtidig få like stor nytte av treningen. I andre kamformer vil store, sterke personer ofte vinne lett og samtidig få lite ut av treningen. Ikke så i Broktak!

Utjevning en skjer ikke minst gjennom den innledende “dansen” mellom aktørene: Stigandi. Gjennom å sette hverandre i bevegelse vil man utvanne forskjellene mellom menn og kvinner; tunge og lette; sterke og svake. I Broktak vises dette ofte gjennom at det er de små og lette som stikker av med seieren på bekostning av de større og sterkere.

Er du liten og kjapp, kontrer du lettere og raskere de angrep som måtte komme, og får du først en tung motstander ut av balanse—noe som er lettere desto større hastighet Stigandi har—detter han som en sekk uten å ha mulighet for å avverge fallet. På den måten er Broktak den eneste kampform vi vet om som til de grader greier å fjerne tradisjonelle fordeler i kampsport.