Venezia by PVII

Hvem står bak disse sidene?

Lars Magnar Enoksen
Lars Magnar Enoksen er født i1960 og har drevet med Broktak siden 1989. I dag er han skandinavisk hovedinstruktør. Lars Magnars konkurransemeritter er Svensk Mästare (Broktak) 1992 og 1998, samt Nordisk Mester (Ryggtak) 1995. Lars Magnar Enoksen er hovedtrener for Glimaelever i Norge, Sverige, Finland, Åland, Danmark, Nederland, England, Irland og Island. Han er og Nordens mest fremstående ekspert på sportens historiske utvikling og dens rettferdige æresbegreper.

Lars Magnar er og en produktiv forfatter med en hovedinteresse for Norrøn kulturhistorie, og han har publisert 9 bøker siden 1995.

Du kan sende en epost til Lars Magnar på lars@broktak.com

   

Terje Berg
Terje Berg er født i 1961 og møtte både Lars Magnar og Broktaket første gang i 1991 da han var på Ninjutsuleir i Malmö, Sverige. Terje har reist rundt i verden og studert forskjellige kampformer i snart 30 år, men har aldri funnet en form som til de grader legger vekt på rettferdighet og ære som Broktaket.

Til daglig jobber Terje med nano- og andre akselererende teknologier under merkenavnet Temmon.

Du kan sende en epost til Terje på terje@broktak.com eller ringe ham på 920 88 345