Venezia by PVII

Grid

Begrepet Grid går igjen i forbindelse med Broktak. Ordbøkene sier det betyr “fred”, men det dreier seg ikke om en passiv fredstilstand. Grid er aktiv inngripen for å sikre at freden mellom mennesker vedlikeholdes. Når to Glimabrytere gir hverandre håndslag før kampen og lover hverandre Grid, så innebærer det at begge aktivt skal sørge for at det ikke tilstøter den andre noe. Hvor alvorlig dette ble tatt, ser du i utsnittet fra Grettis Saga.