Venezia by PVII

Filosofien bak Broktak

Noe av det helt spesielle med Glima den filosofien som er innvevd i kampformen. Også andre kampformer har sterke innslag av filosofisk innsikt, men få andre—om noen—steder er rettferdighet og ære til de grader understreket.