Venezia by PVII

Bryting

Broktak er en form for bryting, og bryting finner vi igjen i alle land og alle kulturer. Det som er spesielt med Broktaket er dens fokus på likhet, rettferdighet og ære; begreper vi kanskje ikke forbinder med vikingene til daglig. Til forskjell fra moderne bryting, er kampen over når den ene av de kjempende ligger i bakken; liggende bryting inngår dermed ikke i Broktaket.

Vi deler Vikingenes bryting inn i tre underformer: Laustak, Ryggtak og Broktak, som er det gammelnorske ordet for Buksetak. Laustak er fri bryting uten regler (men ikke uten ære og rettferdighet!). Ryggtak er en form som starter med at de kjempende tar tak rundt hverandre. I alle disse tre formene er det en fordel å være stor og sterk, men i den siste—Broktaket (Glimaen)—ser en like ofte at de små og kjappe vinner over de store og sterke. Eller at jenter slår gutter, for den del.