Venezia by PVII

Broktak i bruk

Når folk flest tenker på Vikinger, så ser de for seg en gjeng gale krigere som dreper og plyndrer uskyldige mennesker både fjern og nær. Men ved nærmere studier finner vi et folk som levde av det naturen kunne gi dem; enten som handelsmenn, bønder eller fiskere.

Som oftest var vikingebyene små samfunn som var avhengige av at menneskene som bodde der stolte på hverandre. En av måtene å sjekke ut at nykommere passet inn i det lokale livet, var gjennom Broktak. Som vikingene selv sa det: “slik du er i broktaket, er du i livet ellers.”

I krig

Selvfølgelig fantes det krig og drap i Vikingetida—slik det gjør i dag også. Og like selvfølgelig var det at vikingekrigere trengte trening i kampformer som kunne brukes på slagmarken, men der treningen i seg selv ikke var skadelig for dem.

Vikingekrigenen var som regel utstyrt med øks, spyd eller sverd. I tillegg hadde han skjold å forsvare seg med. Men av og til; når han hadde mistet våpenet sitt eller når motstanderen var kommet for nær innpå til at våpenet kunne brukes, ble broktakskunsten tatt i bruk.

Til daglig

Også i det daglige, fredelige liv hadde Broktaket sin funksjon. Man brukte det som lek og moro i alskens festlig lag, og for å avgjøre hvilke oppgaver den enkelte skulle ha i felles aktiviteter. På vinterstid ble Broktaket tatt i bruk under møter og ting for at deltagerne skulle holde varmen. Derfor fantes det ofte en “glimavoll” i nærheten av de bedre kjente “tingvollene”- Ellers ble Broktak brukt for å måle styrke og for å trene sine kampferdigheter uten at det var fare for å bli skadet.